NederlandsEnglishDeutschFrançaisPolskiEspañolRussischGreece
Een vast aanspreekpunt met kennis van uw zaken
Een vast aanspreekpunt met kennis van uw zaken

Privacyverklaring hvisser.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Van u als websitebezoeker:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hvisser.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te geven om klant te worden van Hans Visser Bloemen;
 • U de mogelijkheid te geven om u aan te melden voor de nieuwsmail;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@hvisser.nl.

5. Delen met anderen

Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6. In kaart brengen websitebezoek

Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. gebruikt verschillende soorten cookies om de websitebezoeken in kaart te brengen, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@hvisser.nl. Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging van communicatie door SSL-Encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

9. Beveiliging en versie

Wij nemen het echt serieus
Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@hvisser.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 13/04/18.

Contact

Hans Visser Plantenexport Aalsmeer B.V.
Legmeerdijk 313 / Locatie 043
Postbus 1215
1430 BE Aalsmeer
KvK 34057297
Telefoon: +31 (0)297 321751
Fax: +31 (0)297 519775
E-mail: info@hvisser.nl

Aanmelden nieuwsmail